FDA одобри първото биологично лечение за ревматична полимиалгия

Американската администрация по лекарствата и храните (FDA) одобри sarilumab (Kevzara) за лечение на полимиалгия ревматика  при пациенти с неадекватен отговор от кортикостероиди и невъзможност за излизане от кортикостероидната терапия. Това е първото и единствено биологично средство, одобрявано за това това заболяване.

Sarilumab е моноклонално антитяло, блокиращо интерлевкин-6 – важен цитокин, участващ във възпалителния процес. Препаратът вече се използва за лечение на ревматоиден артрит и е аналогичен на друг препарат, наличен и в България – tocilizumab (RoActemra).

Одобрението на препарата при ревматична полимиалгия се базира на резултатите на проучането SAPHYR, при което 59 участници били лекувани със sarilumab + 14-седмично намаляване на кортикостероидната терапия или плацебо + 52- седмично намаляване на кортикостероидната терапия.

След 1 година 28% от sarilumab групата постигнали продължителна ремисия спрямо 10% от плацебо групата. Най-честите нежелани ефекти в активната група били: неутропения (15%), левкопения (7%), запек (7%), сърбящ обрив (7%), болки по мускулите (7%), умора (5%). Двама пациенти имали тежка неутропения, която отминала след спиране на терапията.

Полимиалгия ревматика е имуномедиирано възпалително заболяване, свързано с болки и скованост в раменен и тазов пояс, общи прояви като отпадналост и субфебрилитет, понякога и възпаление на ставите. Среща се предимно над 70-годишна възраст и може да се асоциира с васкулит на големите съдове (гигантоклетъчен артериит, болест на Хортон). Основното лечение се състои от умерени дози кортикостероиди, които се намаляват много бавно, като в съображение влиза и метотрексат. Проучвания сочат, че анти-IL-6 препаратите имат ефект при това заболяване.

Източник