Биография на д-р Копчев

 • Средно образование

  2000 – 2005 г.  – провежда средното си образование в ПМГ „В. Друмев“, гр. В. Търново, профил „биология“.

 • Висше образование

  2005-2011 г. – следва специалност „медицина“ в Медицински университет – София. Дипломира се с отличен успех.

 • Докторантура

  2012 – 2017 г. – започва работа в Клиника по ревматология към Университетска МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ като редовен докторант. Защитава дисертационен труд на тема „Оценка на терапевтичния ефект на биологичните средства при псориатичен артрит“.

 • Специализация

  2014-2018 г. – специализира ревматология в Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“, гр. София.

 • Лекар-ревматолог

  2018 г е назначен като лекар-ревматолог в Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Ив. Рилски“ – София. През 2020-2022 г. работи в разкритото към същата болница COVID-19 звено.

 • "40 от 40" за 2021 г.

  Отличен в класацията „40 от 40“ на „Дарик“ радио, включваща 40 млади българи до 40 години, чиито дела и идеи надграждат средата на живот у нас.

През периода 2012 г. – 2024 г. е посетил следните курсове:

 • Ядрено-магнитен резонанс при спондилоартропатии (ASAS)
 • Курс по мускуло-скелетна ехография – начално, средно и напреднало ниво (EULAR)
 • Курс по остеодензитометрия (костна плътност) – (ISCD)

Основни интереси

Работейки като ревматолог в най-големия център в България за колагенози, а именно Клиника по ревматология – София, Д-р Копчев има интерес и опит диагностиката и лечението на системни заболявания на съединителната тъкан като:

 • системен лупус еритематозус
 • васкулити
 • прогресивна системна склероза
 • полимиозит/дерматомиозит

Предвид защитен дисертационен труд в областта на псориатичния артрит, има интерес още към:

 • спондилоартропатиите (анкилозиращ спондилит, нерентгенографски спондилоартрит, псориатичен артрит, реактивен артрит, артрит при болест на Крон/хорничен улцерозен колит и др.)
 • ревматоидния артрит.

Д-р Копчев има подчертан интерес в прилагането на различните образни методи в диагностиката на ревматичните болести:

 • Ядрено-магнитен резонанс
 • Мускуло-скелетна ехография
 • Конвенционална рентгенография
 • Компютърна томография
 • PET-CT, SPECT-CT
 • Микроскопия