Микроскопия

Микроскопското изследване на ставна течност има важно значение при диагностиката на възпалителните и дегенеративните ставни заболявания и най-вече кристалните артропатии като подагра и пирофосфатна болест.  След изтегляне на ставна течност чрез инжекция (артроцентеза) се прави микроскопски препарат, като се оценява:

  • приблизителен брой клетки
  • наличие на кристали (напр. пикочна киселина)
null

Кристали пикочна киселина

Поляризационна микроскопия - визуализират се множество игловидни кристали пикочна киселина

null

Кристали калциев пирофосфат

Поляризационна микроскопия - визуализират се единични неправилни по форма кристали калциев пирофосфат.

Д-р Копчев изследва ставна течност за кристали, като по време на прегледа и провеждането на ставна манипулация ще бъде обсъдено нуждата от микроскопско изследване. За целта Клиниката по ревматология е оборудвана с микроскоп Zeiss.