Защо диагностиката и лечението на ревматичните заболявания трябва да се провеждат от ревматолог?

14/06/2021 Д-р Копчев 0

За годините, през които практикувам ревматология, забелязвам две основни тревожни тенденции сред моите пациенти: Пациентите често си самоназначават изследвания, най-често […]