Капиляроскопия

Капиляроскопията е неинвазивен, лесен и безопасен метод за оценка на малките съдове на микроциркулацията на нокътната гънка. Най-важните показания на капиляроскопията са отличаване на първичен от вторичен феномен на Рейно, както и на диагностика и оценка на системната склеродермия.

При системна склеродермия промените в капилярите имат определена специфика и последователност и често имат връзка с измененията във вътрешните органи. Капиляроскопията е включена в класификационните критерии на EULAR.

Капиляроскопията се извършва посредством видеомикроскоп, известен още като капиляроскоп. За целта под голямо увеличение се оглеждат капилярите в на прехода нокът-кожа. За най-надеждни резултати е препоръчително да не е имало скорошни козметични процедури по ноктите.

null

Нормални капиляри

Капиляри при здрав човек

null

Капиляри при склеродермия

Гигантски капиляри при системна склероза

Клиниката по ревматология е оборудвана с капиляроскоп и при необходимост д-р Копчев може да ви насочи към колега, извършващ капиляроскопия, като Клиника по ревматология – София разполага с висококачествен капиляроскоп.