Бягането не уврежда хрущяла на колянната става

Бягането изглежда не води до дългосрочна увреда на иначе здравия хрущял на колянната става, сочи проучване публикувано в Osteoarthritis and Cartilage. Според систематичния обзор и мета-анализ промените в хрущяла след бягане търпят обратно развитие в рамките на часове.

Анализат включвал проучвания изследващи формата, обема и структурата на хиалинния хрущял в колянна или тазобедрена става 48 часа преди и след единичен епизод на бягане.

В проучванията, където участниците били подложени на ядрено-магнитен резонанс в рамките на 20 минути след бягане, било установено намаление на обема на хрущяла с 3.3 до 4.1%. Били устновени и други промени свързани с композицията на хрущяла, индикативни за деструктивни промени.

В рамките на 48 часа обаче промените регресирали до нивата преди бягане. Едно проучване включващо маратонци не открило разлика в дебелината хрущяла на колянната става преди бягането, на 2-10-я час и на 12-я час след маротон, докато друго показало намаляване на дебелината веднага след бягането и пълно възстановяване на 24-я час.

Настоящият мета-анализ нямал достатъчно данни за ефекта на бягането върху хрущяла на пациенти с остеоартроза на коляното (гонартроза).

Източник