Ваксинацията намалява риска от дълъг COVID при пациентите с ревматични болести

Пациентите с ревматични болести, които са напълно ваксинирани срещу COVID-19, имат двойно по-нисък риск за развитие на дълъг (long) COVID след прекарана инфекция, сочи проучване, публикувано в Annals of the Rheumatic Diseases.

Zachary S. Wallace и колеги проследили 280 пациенти (11% неваксинирани, 48% частично ваксинирани, 41% пълно ваксинирани срещу COVID-19) с автоимунни ревматични заболявания, като най-честите заболявания били артрити (59%) и системни заболявания на съединителната тъкан (24%).

Инфекциите при ваксинирани лица били по-често свързани със симптоми от горните дихателни пътища, а при неваксинираните – със загуба на обоняние и ставни болки. Ваксинираните лица имали средно 21  безсимптомни дни повече спрямо неваксинираните, както и по-ниска честота на дълъг COVID  на 1-ви и 3-и месец от проследяването – съотв. 51% и 90%.

Източник