Hydroxychloroquine (Plaquenil) и риск от увреждане на ретината: проучване

Ново проучване, публикувано в Annals of Internal Medicine, хвърля нова светлина върху дългосрочния риск от увреждане на ретината на окото при дългосрочна употреба на hydroxychloroquine, известен още като Plaquenil или Morivid. Hydroxychloroquine е един от основните имуномодулатори, който се използва при пациенти със ситемен лупус еритематозус, като един от основните дългосрочни рискове е увреждането на ретината.

Изследователи от Kaiser Permanente Northern California и Харвардския университет анализирали 3325 пациенти, лекувани с hydroxychloroquine между 2004 и 2020 г. От тези пациенти, 81 развили ретинопатия в рамките на 15 години, като рискът бил 2.5% на 10-та и 8.6% на 15-та година. Рискът от ретинопатия на 15-та година бил по-висок при лекуваните с по-висока доза: 21.6% при доза >6.0 мг/кг, 11.4% при доза 5-6 мг/кг и 2.7% при доза <5 мг/кг на ден. Рискът от умерена до тежка ретинопатия бил съответно: 5.9%, 2.4% и 1.1%.

Ретинопатията при пациентите лекувани с хидроксихлороквин е често асимптоматична, като по-тежките случаи могат се проявяват със зона на липсващо зрение, нарушение на цветното виждане, загуба на периферното зрение и нарушено нощно виждане. Тя може да прогресира и след спирането на препарата.

Въпреки всичко, хидроксихлороквинът е един от най-безопасните препарати, използвани за лечение на автоимунните заболявания (най-често СЛЕ), като може да се прилага и по време на бременност. Препоръчва се ежегоден скрининг за ретинопатия при всички лица, лекувани с препарата.

Източник