Tocilizumab превъзхожда adalimumab като монотерапия

Монотерапията с антагониста на интерлевкин-6 (IL-6) tocilizumab (Ro-Actemra, Roche) е по-ефективна от монотерапията с блокера на тумор-некротизиращ фактор алфа adalimumab(Humira, Abbott) при ревматоиден артрит, сочи фаза 4 проучването ADACTA, представено на EULAR 2012. Дизайнът на спонсорираното от Рош проучване бил да се тества превъзходството на tocilizumab (TCZ) спрямо adalimumab при пациенти с РА с давност над 6 месеца, нетолериращи methotrexate.

Настоящите препоръки на EULAR са да се използва анти-TNF като биологичен агент на пръв избор, но според настоящото проучване може се окаже, че е по-добре да се използва анти-IL-6, отколкото анти-TNF, обясняват главните автори.

Проучването включвало 325 пациенти с РА, лекувани с метотрексат, но нелекувани досега с биологична терапия. те били рандомизирани на интравенозен TCZ 8 mg/kg на всеки 4 седмици + плацебо, подкожен адалимумаб (ADA) + плацебо всеки 2 седмици.

На седмица 24, средната промяна в DAS 28 спрямо базовите нива била по-изразена при TVZ – средна промяна с -3.3 спрямо 1.8. Процентът пациенти, постигнали DAS 28 ремисия бил 39.9% срещу 10.5%.

TCZ бил по-ефективен и при постигане на ниска болестна активност и ACR20, 50 и 70 отговори (65% срещу 49.4%, 47.2% срещу 27.8%, 32.5% срещу 17.9%).

Лекарствата имали сходна честота на нежелани реакции (82.1% при TCZ срещу 82.7% при ADA). Честотата на сериозни нежелани реакции била 11.7% срещу 9.9% при ADA, а на тежки инфекции – 3.1% в двете групи.

При TCZ групата били отчетени по-голям брой пациенти с повишение на аминотрансферазите, LDL, намаление на неутрофилите.

В коментар д-р Xavier Mariette, научен председател на EULAR 2012 смята, че не е честно да се използва adalimumab като сравнителен препарат. Всеки знае, че Хумира действа по-добре в комбинация с метотрексат, отколкото като монотерапия. Би било по-удачно да се сравнят комбинациите MTX+TCZ и MTX+ADA или пък да се използва друг анти-TNF,който действа по-добре при монотерапия като etanercept.