Артериит на Такаясу

Артериитът на Такаясу е подобен на темпоралния артериит васкулит на големите съдове – аортата и нейните разклонения. За разлика от последния той се характеризира с:

  • дебют преди 50 годишна възраст
  • ангажиране на големите съдове в гръдния кош и коремната кухина

Клинична картина

  • общи прояви: отпадналост, температура, отслабване на тегло
  • мускулна болка при натоварване на ръцете и краката (поради недостатъчен кръвоток)
  • разлика в кръвното налягане между крайниците
  • инсулт, инфаркт, бъбречна недостатъчност, чревна некроза при засягане на съдовете, кръвоснабдяващи тези органи

Диагноза
Диагнозата се поставя въз основа на:

  • клиничната картина
  • завишени маркери за възпаление
  • образни изследвания, демонстриращи ангажиране на клоновете на аортата, най-вече разклоненията на гръдната и коремна аорта

Лечение
Лечението се извършва с високи дози кортикостероиди и имуносупресори като methotrexate, azathioprine, както и биологични средства като tocilizumab или блокери на тумор-некротизиращ фактор алфа (anti-TNF). При стенози/аневризми се провеждат съдови интервенции – байпас или ангиопластика с или без поставянето на стент. Препоръчва се агресивно лечение на традиционните сърдечно-съдови фактори като артериална хипертония, висок холестерол, захарен диабет и др.

Прогноза
Артериитът на Такаясу е хронично заболяване с периоди на активност и затишие; често изисква хронична терапия и редовно проследяване. Преживяемостта на 10-та година е около 90%.