Темпорален артериит (болест на Horton)

Темпоралният артериит (болест на Horton, гигантоклетъчен артериит) е описан като класически васкулит на големите съдове и най-често засяга аортата, подключичната артерия, сънната артерия и нейните разклонения. Едно от най-честите локализации е повърхностната слепоочна артерия, откъдето идва наименованието на заболяването.

Заболяването засяга лица над 50-годишна възраст, като средната възраст на пациентите е 75 години. Половото разпределение е 3-4:1 жени-мъже. Това е най-честият васкулит сред възрастната популация.

Симптоми
Заболяването често започчва постепенно с общи симптоми – отпадналост, отслабване на тегло, болка по мускулите, субфебрилна температура, нощни изпотявания. В последствие се появява главоболие, локализирано в слепоочията и тилната част на главата. Главолието е постоянно, понякога съпроводено с чувствителност на скалпа (напр. при ресане).

При засягане на артерията, която кръвоснабдява дъвкателната мускулатура, може да се наблюдава болка при дъвчене. Една от най-опасните прояви на темпоралния артериит (при до около 50% от нелекуваните пациенти) е внезапната загуба на зрение поради запушване на очната артерия. За жалост последиците често са необратими.

Пациентите могат да имат болки по ставите – раменен и тазов пояс, понякога малки стави на ръце. Често темпоралния артериит се съпровожда със заболяването полимиалгия ревматика, при което се наблюдава значителна болка и скованост в раменния и тазов пояс.

Диагноза
Диагнозата се поставя въз основа на:

  • клиничната картина
  • завишени маркери за възпаление
  • образни изследвания, демонстриращи ангажиране на клоновете на аортата, най-вече сънната артерия и нейните разклонения.

Лечение
Лечението се извършва с високи дози кортикостероиди и имуносупресори като methotrexate, azathioprine, tocilizumab.

Прогноза
Прогнозата на лекуваните пациенти е много добра. Резултатите от лечението са в рамките на дни, като се стига до пълно възстановяване. Нелекуваните пациени имат лоша прогноза – висок риск от слепота, неврологични усложнения.