Често задавани въпроси

1. Работите ли със здравната каса (НЗОК)?

Д-р Копчев не работи с НЗОК в доболничната помощ.

2. Каква е цената на прегледа?

Цената на прегледа е както следва:

  • първичен преглед – 50 лв.
  • вторичен преглед – 30 лв. (в рамките на 1 месец)
  • третичен преглед – безплатно (в рамките на 2 месеца)

3. Какво е включено в цената за преглед?

В цената за преглед е включено снемането на анамнеза, физикален статус, назначаване и интерпретиране на изследвания, изготвяне на терапевтичен план, изготвянето на консултации (напр. за ТЕЛК), документи за скъпоструващи медикаменти.

4. Какво не е включено в цената за преглед?

  • Лабораторни изследвания (клин. лаборатория, имунология, вирусология и др.)
  • Образни изследвания (рентген, ехография на стави, компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и др.)
  • Манипулации – вътреставни и околоставни инжекжии с лекарствени вещества, диагностична артроцентеза с микроскопско изследване и др.

5. Ако проблемът не може да бъде решен в рамките на доболничната помощ?

По преценка, ако състоянието на пациента изисква или диагнозата не може да бъде поставена в контекста на доболничната помощ, може да се наложи хоспитализация в клиниката по ревматология по установен ред.