Рентгеновите снимки – трябва ли да се страхуваме?

Образната диагностика има основна роля в диагностиката на заболяванията на опорно-двигателния апарат. Често сред пациентите възниква притеснението относно риска от облъчването от рентгеновите снимки. В настоящата статия ще се опитам да представя разбираемо какво представлява рентгеновото лъчение и какви са последствията за човешкото здраве от него.

Рентгеновите лъчи са форма на енергия, която има достатъчно сила и прониквателна способност да преминава през човешкото тяло. Минавайки през различните органи и тъкани, тази енергия се абсорбира по различен начин, което позволява изграждането на образ.

Количеството абсорбирана енергия се нарича ефективна доза и се измерва в милисиверти (mSv). Именно терминът ефективна доза се използва, когато се оценява риска от радиационното облъчване. Когато например се облъчва орган или тъкан, която абсорбира повече енергия т.е е по-чувствителна на радиация, то ефективната доза е по-висока. Ефективната доза позволява да се оцени риска от облъчването, както и сравняването с редица други източници на лъчение, като напимер естествения радиационен фон, който е 3 mSv годишно. Например 1 рентгенография на гръден кош (0,1 mSv) се равнява на 10 дни естествен радиационен фон (ЕРФ).

Снимка на крайник – 0.001 mSv = 3 часа ЕРФ
Снимка на целия гръбнак – 1.5 mSv = 6 месеца ЕРФ
Снимка на гръден кош – 0.1 mSv = 10 дни ЕРФ
Скенер на глава – 2 mSv – 8 месеца ЕРФ
Скенер на гръден кош – 7 mSv = 2 години ЕРФ
Скенер на корем и малък таз – 10 mSv = 3 години ЕРФ
Измерване на костна плътност (DEXA)– 0.001 mSv = 3 часа ЕРФ
PET/CT – 25 mSv = 8 години ЕРФ
Мамография – 0.4 mSv = 7 седмици ЕРФ.

Полза срещу риск

В проучване, проведено през 2009 г. в САЩ, изследователите оценили потенциалния риск от рак следствие на компютърна томография (КТ) сред 31462 пациенти над 22 години. Рискът бил леко повишен – само 0.7% спрямо общия риск за популацията от рак (42%). При лицата с проведени няколко КТ, повишението на риска било по-изразено – между 2.7 и 12% (в тази група 33% имали над 5 КТ скена, 5% над 22 скена, а 1% над 38 скена).

Повечето образни методики имат сравнително нисък дългосрочен риск. Съществува принципът ALARA (As Low As Reasonably Achievable), който се практикува сред повечето болници и който означава: да се вложат максимални усилия за намаляване на радиационния риск. Не забравяйте, че недиагностицираното заболяване или травма като цяло са свързани със сравнително по-висок риск, отколкото риска от потенциални дългосрочни ефекти от радиацията.

Източник