Висок ревматоиден фактор – означава ли непременно ревматична болест?

Ревматоидният фактор представлява имунологично изследване, исторически използвано за пръв път при диагностиката на ревматоиден артрит – оттам идва и наименованието му. С годините обаче се натрупват все повече доказателства, че повишен ревматоиден фактор не е специфичен за тази болест и може да се наблюдава при други автоимунни заболявания, неревматични състояния, дори при здрави хора.

Какво е ревматоидният фактор?

Ревматидните фактори са антитела насочени към т.нар Fc фрагмент на други антитела от клас IgG Образувайки т.нар имунни комплекси, могат да допринесат за възпалителния процес в организма. Самите ревматоидни фактори най-често са от клас IgM, но могат по-рядко да бъдат и от друг клас – например IgA, G.

При кои ревматични заболявания може да има повишен ревматоиден фактор?

Класически описани при ревматоиден артрит, във високи стойности, тяхната чувствителност за тази болест е 60-80%, а специфичността е 80-90%. Ревматоиден фактор може да се наблюдава и при системен лупус еритематозус, синдром на Сьогрен, прогресивна системна склероза (склеродермия), смесена съединителнотъканна болест, криоглобулинемия.

При какви други заболявания може да се наблюдава висок ревматоиден фактор?

Пациентите с  първичен склерозиращ холангит и саркоидоза често имат висок ревматоиден фактор. Инфекции като хепатит С, туберкулоза, инфекциозна мононуклеоза, сифилис, както и хематологични заболявания – лимфоми, левкемии, също могат да доведат до повишение на стойностите. Обикновено лекуването на тези състояния води до намаление на нивата на ревматоиден фактор.

Здравите хора могат да имат повишени нива на ревматоиден фактор

Трябва да се знае, че повишени стойности на ревматоиден фактор може да има при до около 5-6% от възрастното население, както и при млади индивиди. Колкото по-високи са стойностите, толкова е по-вероятно да са свързани с някакъв автоимунен или друг възпалителен процес.

Наличието на ревматоиден фактор не може да постави диагнозата без да се съпостави с клиничната картина на пациента и други методи за диагностика – например образни изследвания. Както се вижда от написаното по-горе, високият ревматоиден фактор не е специфичен за ревматоиден артрит, а повишени стойности могат да се наблюдават при голям брой други автоимунни и неимуномедиирани състояния, както и при здрави лица. Затова, ако получите резултат за висок ревматоиден фактор, непременно трябва да се коснултирате с ревматолог.

Д-р Копчев е ревматолог в София, който преглежда пациенти в Клиника по Ревматология – София, както и провежда онлайн консултации.