Смесена съединителнотъканна болест (болест на Sharp, MCTD)

Смесената съединителнотъканна болест (болест на Sharp, MCTD) е системно автоимунно заболяване, при което се наблюдават припокриващи се клинични характеристики на системен лупус еритематозус (СЛЕ), склеродермия и миозит и наличие на специфично антитяло анти – U1-RNP. Болестта е описана от Sharp и колеги през 1972 г. и поради това носи неготово име. Редица автори не признавят съществуването на тази болестна единица – някои смятат, че се касае за недиференцирано системно заболяване на съединителната тъкан, други – припокриващ синдром.

Клинична картина

Клиничните  прояви на MCTD могат да включват:

 • синдром на Рейно
 • дифузно подуване на ръцете
 • артрит/болки по ставите
 • уплътняване на пръстите на ръцете
 • нарушена функция на хранопровода
 • миозит (възпаление на мускулите)
 • фиброза на белия дроб
 • белодробна хипертония
 • пеперудообразен обрив
 • перикардит

Най-честите прояви в началото на болестта са синдромът на Рейно, болките по ставите и дифузното подуване на пръстите на ръцете.

Диагноза

Диагнозата се поставя въз основа на:

 1. Физикалния преглед на пациента
 2. Лабораторни изследвания
  • завишени маркери за възпаление
  • ниски нива на левкоцити и тромбоцити
  • високи мускулни ензими (КФК)
  • задължително наличие на анти-U1-RNP
  • някои други антитела – анти-RNP70, anti-CCP, антифосфолипидни антитела, ревматоиден фактор
  • специфичните за лупус и склеродермия антитела (напр. anti-dsDNA, Scl-70 и т.н) обикновено липсват
 3. Образни изследвания – най-вече за оценка на артрита и белодробното засягане.
  • рентген
  • скенер (компютърна томография)
  • ставна ехография
  • ЯМР (при съмнение за засягане на централна нервна система)
 4. Други специфични изследвания
  • електронервомиография (ЕНМГ)
  • функционално изследване на дишането
  • биопсия от засегнатите органи
  • ехокардиография, десностранна катетеризация за оценка наличие на пулмонална хипертония

Лечение

Лечението се определя на индивидуална база според органното засягане и може да включва:

 • имуносупресори/имуномодулатори като hydroxychloroquine, methotrexate, azathioprine, mycophenolate mofetil (MMF), cyclophosphamidе
 • системни и локални кортикостероиди
 • нестероидни противовъзпалителни средства
 • антифибротични средства като nintedanib
 • вазоактивни лекарства (калциеви блокери за синдром на Рейно, ендотелинови блокери, простагландини и фосфодиестеразни инхибитори за пулмонална хипертония)
 • инхибитори на протонната помпа при рефлукс

Пациентите със стабилна болест трябва да бъдат проследявани на около 4-5 месеца.

Прогноза

Повечето пациенти имат благоприятна прогноза. Най-честата причина за смърт е белодробната хипертония.