Плащане на услуги директно през Stripe

Настоящият сайт използва платформата Stripe за картови разплащания, както и за транзакции през Google и Apple pay. Stripe е една от най-големите компании в света, която предоставя платежни услуги за бизнеси по целия свят. Интерфейсът на плащане (бутони, диалогови прозорци за въвеждане на картовите данни) е интегриран в сайта чрез plugin с единствената цел за по-удобно извършване на транзакциите, като връзката е защитена (криптирана).

По-долу ще намерите връзки за плащане директно през сайта на Stripe, т.е диалoговите полета за въвеждане на картовата информация и за използване на Google и Аpple pay се поддържат директно от Stripe.