За д-р Александър Копчев

Д-р Александър Копчев, дм е ревматолог в София. Работи в Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, находяща се на ул. „Урвич“ 13.  Преглежда пациенти към ДКЦ „Св. Ив. Рилски“ след предварително записване на тел. 0886367360.

Кратка визитка на д-р Копчев

→ 2000-2005 г. изкарва средното си образование  в Природо-математическа гимназия „Васил Друмев“, гр. Велико Търново.

→ 2005-2011 г. – следва специалност „Медицина“ в Медицински университет – София.

→ 2012 г. започва работа в Клиника по ревматология към Университетска МБАЛ „Св. Ив. Рилски“ като редовен докторант, а по-късно и като специализант.

→ 2017 г. защитава дисертационен труд на тема „Оценка на терапевтичния ефект на биологичните средства при псориатичен артрит“.

→ 2018 г. придобива специалност „Ревматология“. Назначен е като ординатор към Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.

През периода 2012 г. – 2019 г. е посетил следните курсове:

  • Ядредно-магнитен резонанс при спондилоартропатии (ASAS)
  • Курс по мускулоскелетна ехография – начално и средно ниво (EULAR)
  • Курс по остеодензитометрия (костна плътност) – (ISCD)

Основни интереси

Работейки в най-големия център в България за колагенози, Д-р Копчев има интерес и опит диагностиката и лечението на системни заболявания на съединителната тъкан като системен лупус еритематозус, грануломатоза на Вегенер, прогресивна системна склероза, полимиозит/дерматомиозит и др. Предвид защитен дисертационен труд в областта на псориатичния артрит, има интерес още към спондилоартропатиите (анкилозиращ спондилит, нерентгенографски спондилоартрит, псориатичен артрит, реактивен артрит, артрит при болест на Крон/хорничен улцерозен колит и д.р) и ревматоидния артрит.