Клиника по ревматология – София

rheuma urvichДо 1976 г. ревматичните заболявания в Р. България са лекувани в различни клиники по вътрешни болести, предимно в Катедрата по сърдечно-съдови заболявания и ревматизъм, базирана на територията на настоящата УМБАЛ „Царица Йоанна” и ръководена от член-кореспондент проф. Васил Тинев Цончев. През 1976 г. се създава Клиника по ревматология – София, на територията на бившата Клиника по фитотерапия на ул. „Урвич 13”, с първи ръководител – последователя на проф. В. Цончев – проф. Тамара Езра Пилософ.

Новосформираната клиника е включена в състава на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, а от 1988 г. в състава на Катедра по вътрешни болести на Медицински Факултет на Медицински Академия (от 1995 г. Медицински Университет – София). През 2020 г. специалността се отделя като самостоятелна катедра.

Ръководители на Клиниката са били последователно проф. Владимир Владимиров, проф. Константин Койчев (1977-1978 г.), проф. Къню Кънев (1978-1991 г.), проф. Йордан Шейтанов (1992-2007 г), а от 2007 г. проф. Рашо Рашков.

Клиниката по ревматология е най-голямата в България. Разполага със стационар от 58 легла. В нея се обучават ревматолози от цялата страна. Екипът се състои от над 15 лекари, специализирали във Франция, Великобритания и Холандия.

В клиниката се прилагат най-съвременни методи за системно и локално лечение на ревматичните болести, като пулсова терапия, биологични средства, локална терапия с различни терапевтични средства.

Използват се най-съвършенни образци, методика за диагностика на заболяванията на опорно-двигателния апарат: ставна ехография, магнитно-резонансна томография, компютърна томография, микроскопия, капиляроскопия и други.

Клиника по ревматология – София, е основна база за обучение и придобиване на специалност по вътрешни болести и ревматология за Р. България. В нея е създадена Комисия за одобрение на лечението на ревматичните заболявания с биологични и биоподобни средства.

Екипът на клиниката участва в написването на учебниците по вътрешни болести за интернисти, студенти медици, общопрактикуващите лекари и фармацевти, ръководство по ревматология, над 40 монографии, научно-изследователски проекти и изпитване на нови медикаменти на водещи световни фармацевтични компании.

Преподавателският състав на Клиника по ревматология, като членове на Научното дружество по ревматология са членове на EULAR – European League Against Rheumatism.

Д-р Копчев е част от екипа на клиниката от 2012 г. Той провежда редовната си докторантура и специализацията си по ревматология, като от 2018 г. е назначен на постоянна длъжност лекар-ревматолог.  Участва в диагностичната и лечебна дейност в клиниката, като е и част от комисията за отпускане на скъпоструващи лекарства при лечение на ревматични заболявания.