Ревматична полимиалгия (polymyalgia rheumatica)

Ревматичната полимиалгия, известна още като полимиалгия ревматика, е хронично възпалително заболяване, засягащо лица в напреднала възраст – предимно над 70, много рядко под 50-годишна възраст. Проявява се с генерализирана болка и скованост, особено в раменен и тазов пояс, и изразено системно възпаление. Около 15% от пациентите с това заболяване могат да развият темпорален (гигантоклетъчен) артериит.

Епидемиология

Заболяването засяга лица в напреднала възраст – най-вече след 70-годишна възраст (медиана 72 години), характерно е за бялата раса и северните географски ширини. Жените страдат два пъти по-често от мъжете.

Клинична картина

Заболяването може да има както постепенно, така и сравнително остро начало и може да протича със следните симптоми:

 • болка и скованост в раменен и тазов пояс, шията
 • понякога оток и болка в периферни стави
 • мускулни болки
 • оток на крайниците
 • изразена сутрешна скованост
 • субфербилна температура и отслабване на тегло
 • обща отпадналост

Диагноза

Диагнозата се поставя въз основа на:

 • прегледа на пациента
 • лабораторни изследвания – маркери за възпаление (винаги са повишени), някои имунологични изследвания за изключване на други автоимунни заболявания с подобна клинична картина
 • образни изследвания – ехография на стави за оценка на възпаление на сухожилия, бурси, стави, ехография на темпорална артерия за оценка за наличие на темпорален артериит, рентгенография и др.

Лечение

Лечението на ревматичната полимиалгия се провежда от рематолог и включва:

 • кортикостероиди – обикновено ниски до умерени дози – 15-20 мг/преднизолонов евкивалент.  Обикновено ефектът е бърз и драматичен. Дозата се намалява много бавно, тъй като съществува риск от обостряне
 • анти-IL-6 препарати – блокират интерлевкин-6 – една от основните възпалителни молекули при това заболяване. Одобрен от FDA но не и в Европа за тази индикация е sarilumab (Kevzara), а в България е наличен tocilizumab, който се използва за лечение на ревматоиден артрит и темпорален артериит. Проучвания сочат, че е ефективен и при полимиалгия ревматика
 • имуносупресори като methotrexate – при пациенти с чести обостряния и невъзможност за намаляване на дозата на кортикостероида.
 • симптоматични средства като нестероидни противовъзпалителни и парацетамол

Заболяването е често самоограничаващо се и е с благоприятна прогноза.