Хиалуроновата киселина в колянната става не е по-добра от плацебо?

Нов мета-анализ, публикуван в BMJ, сочи, че инжекционното приложение на хиалуронова киселина в колянната става не превъзхожда плацебо.  Анализът включвал 169 проучвания и 21 163 пациенти с остеоартроза. Основният показател, който бил оценен, бил интензитетът на болката, а като вторични показатели – функцията и сериозните нежелани реакции.

В този анализ били включени данни от 24 големи плацебо-контролирани проучвания (8997) пациенти, като данните сочат, че вискосуплементацията с хиалуронова киселина е свързана с малка редукция на болката спрямо плацебо (2 мм от 100-мм визуална аналогова скала). От друга страна приложението на хиалуронови киселини било свързано със значително повишен риск от сериозни нежелани реакции спрямо плацо (RR 1.49, 95 CI 1.12-1.98)

Това проучване е поредното, което поставя под въпрос ефективността на хиалуроновите киселини при пациенти с остеоартроза на коляното, особено като се има предвид високата им цена. Поради тази причина в повечето консенсуси за лечение на остеоартроза хиалуроновите киселини или не присъстват или употребата им е поставена под въпрос.

Източник