Четвърта доза (втори бустер) COVID-ваксина за пациентите с ревматични заболявания

Във връзка с нарастващата заболеваемост от COVID-19 през последния месец и сравнително слабата информираност относно необходимостта от втори бустер (четвърта доза) настоящата статия цели да разясни какви са препоръките при пациентите с ревматични заболявания като ревматоиден или псориатичен артрит, лупус, склеродермия и др.

Най-методични и често обновявани препоръки се издават от Американския Колеж по Ревматология (American College of Rheumatology) или ACR.

Според ACR, пациентите, приемащи имуномодулаторна терапия, изграждат по-слаб имунитет след ваксинация срещу COVID-19. Отделно някои от тях имат повишен риск от усложнения при боледуване от COVID-19 спрямо общата популация. Препоръчва се прилагането на бустер (трета доза) поне 28 дни след прилагането на първите две дози от иРНК ваксината (Pfizer/Moderna), както и втори бустер (четвърта доза) поне 5 месеца след трeтата доза. Тези, които са ваксинирани с ваксина на Johnson и Johnson, трябва да бъдат ваксинирани с втора доза поне след два месеца и трета доза (втори бустер) след още два месеца.

Най-важните неща относно COVID-19 ваксинацията при пациенти с ревматични заболявания:

  • При неваксинирани пациенти се препоръчва ваксинация с иРНК ваксина (Pfizer/Moderna) спрямо тази на Johnson and Johnson.
  • От събраните досега данни ползите от ваксинацията надвишават рисковете (напр. активиране на заболяването, постваксинални реакции и др.).
  • Единственото противопоказание за ваксинация е известна алергия към съставките на ваксината.
  • Силата и продължителността на имунитета, индуциран след ваксинация, са по-малки при пациентите с автоимунни заболявания, приемащи имуносупресори, но въпреки това тези пациенти са достатъчно защитени.
  • Пациентите, приемащи имуносупресори/модулатори, трябва да се консултират с ревматолога си относно нуждата за временно спиране на терапията по време на ваксинация с цел изграждане на по-добър имунен отговор.

Източник