Васкулити

Васкулитите са системни заболявания, характеризиращи се с възпаление на съдовата стена и последващо увреждане на тъканите и органите, които съдовете кръвоснабдяват.

Това са едни от най-сериозните ревматични болести, които често изискват приемане в болница и агресивно лечение.

Видове васкулити

Най-общо васкулитите се класифицират по размера на съдовете, които ангажират:

  • Васкулит на големите съдове
  • Васкулит на средните съдове
  • Васкулит на малките съдове

Освен това васкулитите се делят и на:

  • Първични
  • Асоциирани със системно заболяване на съединителната тъкан
  • Свързани с определен причинител