Васкулити

Васкулитите са системни заболявания, характеризиращи се с възпаление на съдовата стена и последващо увреждане на тъканите и органите, които съдовете кръвоснабдяват.

Това са едни от най-сериозните ревматични болести, които често изискват приемане в болница и агресивно лечение.

Видове васкулити

Най-общо васкулитите се класифицират по размера на съдовете, които ангажират:

 • Васкулит на големите съдове
 • Васкулит на средните съдове
 • Васкулит на малките съдове

Освен това васкулитите се делят и на:

 • Първични
 • Асоциирани със системно заболяване на съединителната тъкан
 • Свързани с определен причинител

Васкулити на на големите съдове

Темпорален артериит (болест на Horton, гигантоклетъчен артериит)

Темпоралният артериит е описан като класически васкулит на големите съдове и най-често засяга аортата, подключичната артерия, сънната артерия и нейните разклонения. Едно от най-честите локализации е повърхностната слепоочна артерия, откъдето идва наименованието на заболяването.

Заболяването засяга лица над 50-годишна възраст, като средната възраст на пациентите е 75 години. Половото разпределение е 3-4:1 жени-мъже. Това е най-честият васкулит сред възрастната популация.

Симптоми
Заболяването често започчва постепенно с общи симптоми – отпадналост, отслабване на тегло, болка по мускулите, субфебрилна температура, нощни изпотявания. В последствие се появява главоболие, локализирано в слепоочията и тилната част на главата. Главолието е постоянно, понякога съпроводено с чувствителност на скалпа (напр. при ресане).

При засягане на артерията, която кръвоснабдява дъвкателната мускулатура, може да се наблюдава болка при дъвчене. Една от най-опасните прояви на темпоралния артериит (при до около 50% от нелекуваните пациенти) е внезапната загуба на зрение поради запушване на очната артерия. За жалост последиците често са необратими.

Пациентите могат да имат болки по ставите – раменен и тазов пояс, понякога малки стави на ръце. Често темпоралния артериит се съпровожда със заболяването полимиалгия ревматика, при което се наблюдава значителна болка и скованост в раменния и тазов пояс.

Диагноза
Диагнозата се поставя въз основа на:

 • клиничната картина
 • завишени маркери за възпаление
 • образни изследвания, демонстриращи ангажиране на клоновете на аортата, най-вече сънната артерия и нейните разклонения.

Лечение
Лечението се извършва с високи дози кортикостероиди и имуносупресори като methotrexate, azathioprine, tocilizumab.

Прогноза
Прогнозата на лекуваните пациенти е много добра. Резултатите от лечението са в рамките на дни, като се стига до пълно възстановяване. Нелекуваните пациени имат лоша прогноза – висок риск от слепота, неврологични усложнения.

Артериит на Такаясу

Артериитът на Такаясу е подобен на темпоралния артериит васкулит на големите съдове – аортата и нейните разклонения. За разлика от последния той се характеризира с:

 • дебют преди 50 годишна възраст
 • ангажиране на големите съдове в гръдния кош и коремната кухина

Клинична картина

 • общи прояви: отпадналост, температура, отслабване на тегло
 • мускулна болка при натоварване на ръцете и краката (поради недостатъчен кръвоток)
 • разлика в кръвното налягане между крайниците
 • инсулт, инфаркт, бъбречна недостатъчност, чревна некроза при засягане на съдовете, кръвоснабдяващи тези органи

Диагноза
Диагнозата се поставя въз основа на:

 • клиничната картина
 • завишени маркери за възпаление
 • образни изследвания, демонстриращи ангажиране на клоновете на аортата, най-вече разклоненията на гръдната и коремна аорта

Лечение
Лечението се извършва с високи дози кортикостероиди и имуносупресори като methotrexate, azathioprine, tocilizumab. При стенози/аневризми се провеждат съдови интервенции – байпас или ангиопластика с или без поставянето на стент. Препоръчва се агресивно лечение на традиционните сърдечно-съдови фактори като артериална хипертония, висок холестерол, захарен диабет и др.

Прогноза
Артериитът на Такаясу е хронично заболяване с периоди на активност и затишие; често изисква хронична терапия и редовно проследяване. Преживяемостта на 10-та година е около 90%.