Онлайн вторичен преглед

Онлайн вторичен преглед

Онлайн вторичен преглед е услуга за проследяване на назначените изследвания и/или терапия в рамките на 30 дни след проведен първичен преглед. Необходимостта от този тип преглед се определя чрез споделено решение между пациента и д-р Копчев.

Необходими стъпки:

  1. Заплатете услугата чрез бутона "Плащане" или чрез интерфейса на Stripe.
  2. Свържете с д-р Копчев по Viber/WhatsApp/email.
  3. Приложете следните документи
    • двустранно копие (може и снимка) от амбулаторния лист, получен след прегледа
    • снимки (напр. screenshot) от изследвания (кръв, разчитане на рентген, ЯМР и пр.)
    • За изпращане на снимки от образни изследвания копирайте и архивирайте папка DICOM от CD-то на изследването, след което архивираният файл може да бъде качен на www.wetransfer.com. След качването ще получите линк, който трябва да изпратите на д-р Копчев.
  4. Ще получите отговор от д-р Копчев в рамките на 24 часа.

Забележка: Услугата се предлага само в работни дни.

40.00 лв