Онлайн вторичен преглед

Онлайн вторичен преглед

Онлайн вторичен преглед е услуга за проследяване на назначените изследвания и/или терапия в рамките на 30 дни след проведен първичен преглед. Необходимостта от този тип преглед се определя чрез споделено решение между пациента и д-р Копчев.

Необходими стъпки:

  1. Заплатете услугата.
  2. Свържете с д-р Копчев по Viber/WhatsApp/email.
  3. Приложете следните документи
    • снимана бележка/лист от прегледа от двете страни
    • изследвания (кръв, рентген и пр.)
    • при необходимост - ще ви бъде указано как да изпратите електронно копие от рентгеновата снимка
  4. Ще получите отговор от д-р Копчев в рамките на 24 часа.
30.00 лв